EdTest

Utforska och påverka nya digitala lösningar för skolan. EdTest är en unik samverkansform för gemensam utveckling av edtech-lösningar genom användartester i skolor i sydöstra Sverige.

EdTest 2017 erfarenhetsdelning

Den 13 mars samlades endel av de lärare och edtechföretag som medverkat i EdTest 2017 för att dela erfarenheter.

Välkomna, Niclas Melin, klusterledare,  Edtech Southeast Sweden

Planetjakten, Helene Börtz, Saltöskolan

MobileStorries, Jennie Petersson, Thorens Framtid

PictureMyLife, Lollo Andström

Quality of experience, Markus Fiedler, BTH

Resultat från workshops