Digitalisering av utbildning och lärande

Innovationssystemet där användare, företag och akademi samskapar nya edtechlösningar

Innovation och Tillväxt

Vi faciliterar lyckad digitalisering av utbildning och lärande genom att vara ett starkt regionalt innovationsekosystem för edtech (Educational Technology). Här växer möjligheter till internationellt skalbara edtechlösningar.

Fokus är på fyra områden:

  • Innovation och inkubationsmiljö för att identifiera behov, utveckla och testa produkter, och kommersiellt lansera lösningar. Trippel-Helix-samverkan mellan skolor, företag och akademi är en förutsättning för ett lyckat resultat och något vi lägger stort fokus vid.
  • Accelerator som hjälper företag att utvecklas och expandera.
  • Internationell samverkan för kompetensutbyte och ökad export.
  • Underlätta för edtechföretag att etablera sig i Sverige.

Livslångt lärande

Digital kompetens är ett måste för att kunna leva och verka i ett demokratiskt samhälle.

Välfungerande edtechlösningar gör det möjligt att nyttja digitaliseringens fördelar och är en hävstång för effektivt lärande, bättre resultat och ökad förmåga som resultat.

Vi vet också att utmaningar med integration, brist på lärare, sjunkande elevresultat och pedagogers administrativa börda, kan minskas med hjälp av digitaliserade system (edtech) och arbetssätt. Edtech tillsamans med goda pedagoger skapa nya möjligheter att uppnå bättre resultat och förutsättningar för livslångt lärande.

Relationer över hela världen

Edtech Souteast Sweden är ett samverkanskluster av science parks, inkubatorer, skolor, företag och kommuner i sydöstra Sverige med ambitionen att både identifiera och stimulera relevant och framgångsrik digitalisering av utbildning och lärande.

Inom nätverket har vi, tillsammans med en hög kunskaps- och erfarenhetsnivå, mycket goda relationer och redan existerande samarbeten både inom och utanför Sveriges gränser. I nätverket jobbar vi hela tiden mot gemensamma mål samtidigt som vi skapar värde för alla enskilda medlemmar – alltid med vetskap om att effekten blir större samverkan som skapar konkreta värden för alla medverkande.

image002

Pågående initiativ

Nedan hittar du mer information om endel av de pågående initiativ som Edtech Southeast Sweden driver eller medverkar i just nu.

Edtest

Utforska och påverka nya digitala lösningar för skolan. EdTest är en unik samverkansform för gemensam utveckling av edtech-lösningar genom användartester i skolor i sydöstra Sverige.

Medverkan är kostnadsfri för både skolor och företag.

Ansökan för företag som är intresserade av att testa sina lösningar tillsammans med pedagoger och elever i sydöstra Sverige är öppen. Kick-off för EdTest 2019 sker 5 november 2019 och utvalda företag får mer detaljerad information senast 30 september.

Kontakta niclas.melin@netport.se om du har frågor.

DIGIT – Digital Inspiration för Skola

Vill du vara med och utveckla innovativa lärresurser? Är du nyfiken på hur du kan förnya ditt arbetssätt med nya digitala resurser? Ser du möjligheter i att möta människor och utbyta erfarenheter?

Välkommen att delta på DIGIT – en halvdag på Kreativum Science Center med intressanta seminarium, spännande workshops för pedagoger, lärare, ikt-pedagoger, skolledare, företag och forskare som brinner för att utveckla lärande och nyttja digitala möjligheter. Målet är att du ska få nya insikter och kontakter som praktiskt kan användas i ditt arbete. Medverkan är kostnadsfri.

Att göra och uppleva

*) Prova 15 nya edtech lösningar som är med i EdTest och som du kan testa kostnadsfritt tillsammans med dina elever. EdTest är en unik möjlighet för samarbete mella skola och nya edtechlösningar och programmet körs nu för tredje gången.

*) Besöka Kreativums Maker-truck och lära dig hur den kan vara en resurs för programmering på din skola

*) Programmera Mbots och lär mer om globala målen för hållbar utveckling, som är en del av Agenda 2030, antagen av FN. 

*) Besök utställningen och prata med representanter från läromedelsförlag och edtechföretag.

*) Kolla på Kreativums nya Astronomiutställning som precis öppnat

Inspireras och lära

*) Digital kompetens som en del av alla ämnen, Frida Monsén, författare, föreläsare och lärare

*) Att använda VR i  utbildning, Högskolan i Kristianstad

*) Så arbetar vi med AR i undervisningen, Lunds Kommun

*) Innovation och entreprenörskap – hur gör man. En praktisk workshop med Högskolan i Kristianstad.

*) Tillämpad programmering inom språkundervisning, med guldäpplenominerade Fredrik Frippe Johansson och Lars Stensson, Knut Hahnskolan i Ronneby

*) Att använda 3D i undervisningen, med guldäpplenominerade Mia Lägnert och Pernilla Abrahamsson, Norrevångskolan i Karlshamn

Programet uppdateras fortlöpande med mer innehåll, så kika snart igen.

Anmäl dig redan idag här

Programmet är skapat för att passa deltagare, från förskola till gymnasium och vuxenutbildning.  Parallella presentationer och workshops gör att du kan anpassa programmet efter dina behov och önskemål.

Vill du vill du köra en presentation eller workshop och dela erfarenheter med kollegor i regionen? ingegerd.aberg@kreativum.se

Required - synliggörande av behov

Personer verksamma inom utbildning i förskolor, skolor och företag ser ofta behov som inte stöds av befintliga lösningar. Requried är ett initiativ för att fånga och synliggöra dessa behov på ett sätt som skapar förutsättningar för behovsägare att hitta samverkansmöjligheter med aktörer som bedriver forskning och utveckling för att skapa nya EdTech-lösningar. 

1.     Insamling av behov sker genom ett webbformulär där personer som identifierat behov i sin dagliga verksamhet skriver in en beskrivning av vad behovet är, varför det är viktigt att lösa och vilka värden en eventuell lösning skulle skapa för utbildningsorganisationen (förskola, skola, högskola, företag etc). Här kan du bidra med dina krav.

2.     Den samlade behovsbilden synliggörs för intressenter inom forsknings- och utvecklingssektorn. T.ex för studenter som söker projektarbeten och examensarbeten, forskare som söker forskningsprojekt och företag som söker insikter och inspiration för nya lösningar.

3.     Matchmaking mellan behovsägare och intressenter som vill utforska behoven faciliteras av Edtech Southeast Sweden.

Kontakta niclas.melin@netport.se om du vill medverka eller har frågor.

Globala marknaden för edtech beräknas växa 20% per år och nå 252 miljarder dollar år 2020

Partners

Associerade partners