Digitalisering av utbildning och lärande

Innovationssystemet där användare, företag och akademi samskapar nya edtechlösningar

Innovation och Tillväxt

Vi faciliterar lyckad digitalisering av utbildning och lärande genom att vara ett starkt regionalt innovationsekosystem för edtech (Educational Technology). Här växer möjligheter till internationellt skalbara edtechlösningar.

Fokus är på fyra områden:

  • Innovation och inkubationsmiljö för att identifiera behov, utveckla och testa produkter, och kommersiellt lansera lösningar. Trippel-Helix-samverkan mellan skolor, företag och akademi är en förutsättning för ett lyckat resultat och något vi lägger stort fokus vid.
  • Accelerator som hjälper företag att utvecklas och expandera.
  • Internationell samverkan för kompetensutbyte och ökad export.
  • Underlätta för edtechföretag att etablera sig i Sverige.

Livslångt lärande

Digital kompetens är ett måste för att kunna leva och verka i ett demokratiskt samhälle.

Välfungerande edtechlösningar gör det möjligt att nyttja digitaliseringens fördelar och är en hävstång för effektivt lärande, bättre resultat och ökad förmåga som resultat.

Vi vet också att utmaningar med integration, brist på lärare, sjunkande elevresultat och pedagogers administrativa börda, kan minskas med hjälp av digitaliserade system (edtech) och arbetssätt. Edtech tillsamans med goda pedagoger skapa nya möjligheter att uppnå bättre resultat och förutsättningar för livslångt lärande.

Relationer över hela världen

Edtech Souteast Sweden är ett samverkanskluster av science parks, inkubatorer, skolor, företag och kommuner i sydöstra Sverige med ambitionen att både identifiera och stimulera relevant och framgångsrik digitalisering av utbildning och lärande.

Inom nätverket har vi, tillsammans med en hög kunskaps- och erfarenhetsnivå, mycket goda relationer och redan existerande samarbeten både inom och utanför Sveriges gränser. I nätverket jobbar vi hela tiden mot gemensamma mål samtidigt som vi skapar värde för alla enskilda medlemmar – alltid med vetskap om att effekten blir större samverkan som skapar konkreta värden för alla medverkande.

image002

Pågående initiativ

Nedan hittar du mer information om endel av de pågående initiativ som Edtech Southeast Sweden driver eller medverkar i just nu.

Covid gör det svårt att träffas för att inspireras och dela erfarenheter. Samtidigt används allt mer digitala resurser i skola och förskola. Är du nyfiken på hur du kan förnya ditt arbetssätt med nya digitala resurser? Ser du möjligheter i att möta människor och utbyta erfarenheter? Välkommen till DIGIT på nätet, en kostnadsfri mötesplats med tematiserade kortare seminarier och workshops med föreläsare. Vår strävan är att möjliggöra ett kollegialt lärande både inom det egna skolområdet men också över kommungränserna på ett kostnadseffektivt och tidssparande sätt.

Det finns både schemalagda seminarium, DIGIT MEET, och de du kan beställa digitalt till din arbetsplats, DIGIT DIRECT.

Genom DIGIT vill vi göra det enkelt för alla som arbetar i skola och förskola att inspirera, inspireras och dela erfarenheter för att bättre kunna använda digitala möjligheter för lärande.

Klicka här – Mer detaljer om planerade DIGIT MEET och DIGIT DIRECT.

DIGIT välkomnar dig som vill medverka med innehåll. Kanske är du pedagog och vill dela konkreta erfarenheter och arbetssätt med andra. Kanske är du företagare eller forskare och vill nå skolor och förskolor i sydöstra Sverige med en föreläsning inom ett speciellt ämne.

Swedish Edtest

Vill du vara med och påverka nya edtechlösningar så att de möter dina behov? Genom Swedish Edtest kan du som är pedagog få testa nya digitala lösningar för lärande tillsammans med dina elever.

Erfarenhet från tidigare år visar att detta är roligt och utvecklande för både elever, pedagoger och medverkande lösningar. Medverkan är kostnadsfri för både skolor och företag.

På DIGIT kan du träffa representanter för lösningarna och se vilken lösning som skulle kunna passa för dig.

Mer info om Swedish Edtest och hur du redan nu kan anmäla ditt intresse, som lärare, skolhuvudman och företag. Swedish Edtest är en nationell platform för tester av edtechlösningar i skolor, det innebär fler lösningar att välja på och förstärkt metodstöd i föhållande till tidigare års regional Edtest.

Required - synliggörande av behov

Personer verksamma inom utbildning i förskolor, skolor och företag ser ofta behov som inte stöds av befintliga lösningar. Requried är ett initiativ för att fånga och synliggöra dessa behov på ett sätt som skapar förutsättningar för behovsägare att hitta samverkansmöjligheter med aktörer som bedriver forskning och utveckling för att skapa nya EdTech-lösningar. 

1.     Insamling av behov sker genom ett webbformulär där personer som identifierat behov i sin dagliga verksamhet skriver in en beskrivning av vad behovet är, varför det är viktigt att lösa och vilka värden en eventuell lösning skulle skapa för utbildningsorganisationen (förskola, skola, högskola, företag etc). Här kan du bidra med dina krav.

2.     Den samlade behovsbilden synliggörs för intressenter inom forsknings- och utvecklingssektorn. T.ex för studenter som söker projektarbeten och examensarbeten, forskare som söker forskningsprojekt och företag som söker insikter och inspiration för nya lösningar.

3.     Matchmaking mellan behovsägare och intressenter som vill utforska behoven faciliteras av Edtech Southeast Sweden.

Kontakta anna.soderberg@netport.se om du vill medverka eller har frågor.

Edtech marknaden växer 12% CAGR årligen 2018-2025

2030 är globala utbildningsmarknaden 100.000 miljarder kronor  

Idag endast 2.6% är digitaliserad globalt och 12% i Sverige

Partners

Associerade partners